Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 33та седница на Совет на општина Новаци

33-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 29.08.2023 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Разгледување и усвојување на Записникот од 32-ра седница на Совет на Општина Новаци;

2. Разгледување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ ,,Бамби,, Општина Новаци, за 2022/2023 година и донесување на Одлука;

3. Разгледување на Годишна програма за работата на ЈОУДГ ,,Бамби,, Општина Новаци, за 2023/2024 година и донесување на Одлука;

4.  Разгледување на Годишен план за вработување на ЈОУДГ ,,Бамби,, Општина Новаци, за 2024 година и донесување на Одлука;

5. Разгледување и донесување на Одлука за одобрување на финансиски средства за  учество на Јавниот повик и реализација на Програмата за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на РСМ;

6. Разгледување на Барање од Црковен одбор на црквата Рожденство на Пресвета Богородица во Бач;

7. Разгледување на Барање од Црковен одбор и МЗ Зовиќ;

8. Разгледување на Барање од МЗ Орехово;

9. Разгледување на Барање од МЗ Рапеш и Манастирскиот одбор на манастирот Св.Петар и Павле во Рапеш;

10. Советнички прашања.

Back to top
Skip to content