Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за одржување на 25та седница на Совет на општина Новаци

25-та седница на Советот на општина Новаци ќе се одржи на ден 06.03.2023 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на општинската зграда.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Разгледување и усвојување на Завршна сметка на ЈПКД „Комунална Хигиена“- Новаци за 2022 год.;
  2. Разгледување на Барање за финансиски средства за подмирување на долг по основ на краткорочен кредит од ЈПКД „Комунална Хигиена“ – Новаци.
Back to top
Skip to content