Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за неприфаќање на пристигнати барања од здруженија и фондации

Почитувани, подолу го имате решението за неприфаќање на сите пристигнати барања – пријави по Јавен Повик за прибирање на барања за користење на средства од буџетот на општина Новаци за 2020 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

Back to top
Skip to content