Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известување за Јавен увид – Јавна расправа

Почитувани жители на општина Новаци, ве известуваме дека почнувајќи од 24.06.2022 до 26.07.2022, секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот, Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за проект – Урбанистички план вон населено место за Изградба на објекти со намена Г2 – лесна преработувака и помалку загадувачка индустрија, ќе биде достапен за јавен увид. Целосното известување како и соодветната документација ги имате во продолжение:

Нацрт извештај за стратегиска оцена на живоната средина

Back to top
Skip to content