Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известување за средства исплатени на здруженија, правни и физички лица од 01.01.2020 до 31.12.2020

Почитувани, подолу го имате известувањето за средства исплатени на здруженија на граѓани, правни лица и физички лица од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.

Back to top
Skip to content