Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известување за достапност на документ – Реконструкција на локалните улици „1“ и „2“

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија” кој
се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за
транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната
патна инфраструктура, општина Новаци аплицираше со проект за „Реконструкција на локалните
улици „1“ и „2“ во населеното место Новаци, во Општина Новаци”.

Back to top
Skip to content