Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известување за ажурирање на податоците на недвижен имот

Почитувани жители на Општина Новаци,

Ве известуваме дека согласно чл. 5 став 7 од законот за данок на имот, (Службен Весник на РМ бр. 61/04; 92/07; 102/08; 35/11; 53/11; 84/12; 188/13; 154/15; 192/15; 23/16 и 151/21), Општина Новаци започнува со ажурирање на податоците на недвижен имот на цела територија на општината.

За таа цел, тимови од општинската администрација, започнувајќи од 17.07.2023 година, ќе бидат на терен во период од 09:00 до 12:00 часот секој работен ден за репроценка и ажурирање на базата на податоци за данокот на имот.

Back to top
Skip to content