Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Огласи и соопштенија

Повик МСИП „Уредување на поројот во с.Гермијан“, о. Новаци

Општина Новаци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „Уредување на поројот во с. Гермијан“, општина Новаци. Повикот можете да го најдете во прикачениот документ подолу.

Јавен повик за учество на Културно-Забавно Лето „Новаци 2018“

Здружението на граѓани за мода ПИКСИ СТУДИО – Новаци објавува јавен повик за учество во програмата на Културно-Забавно Лето „НОВАЦИ 2018“.

Апликацијата:

Се повикуваат сите заинтересирани да се пријават за учество во програмата на Културно-Забавно Лето „НОВАЦИ 2018“.

Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани субјекти, физички лица, правни лица, здруженија на граѓани, владини и невладини организации од областа на културата, како и поединци за проекти од:

  • музичко и музичко-сценска уметност;
  • театар;
  • ликовна уметност;
  • видео, фото и филмска уметност;
  • литература;
  • фолклор;
  • нови уметности.

Повикот трае од 11.05 до 25.05.2018 година.

Заинтересираните, користејќи ја апликационата форма на Културно-Забавно Лето „НОВАЦИ 2018“, своите предлози можат да ги испраќаат по електонски пат на следниот e-mail: modnosdudiosanel@yahoo.com со назнака за Културно-Забавно Лето „НОВАЦИ 2018“, како и на следниот e-mail: novacio@t.mk – Општина Новаци.

Пополнувањето на апликацијата за учество е задолжителна а истата е достапна на веб страната на Општина Новаци.

Телефон за контакт: Благоја 070 350 222, Петар 078 282 388.

Понудите за учество во програмата на Културно-Забавно Лето „НОВАЦИ 2018“ ги очекуваме најдоцна до 25.05.2018 година до 15:00 часот.

Предлозите ќе бидат разгледани од програмската комисија за што ќе бидете благонавремето известени.

Оглас за ангажман на преведувач при испорака на обука за фотографирање

Почитувани,

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива Историја, Жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува оглас за ангажман на преведувач (Македонски јазик – Грчки јазик) при испорака на обука за фотографирање за природните и историските патеки, во рамките на активноста 5.1 Вклучување на уметноста – Крстопатите на природата и историјата во рамките на овој проект.

Оглас за ангажман на надворешни експерти за испорака на обука за фотографирање

Почитувани,

Општина Новаци за потребите на проектот „Жива Историја, Жива природа 2“, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува оглас за ангажман на четворица надворешни експерти за испорака на обука за фотографирање за природните и историските патеки, во рамките на активноста 5.1 Вклучување на уметноста – Крстопатите на природата и историјата во рамките на овој проект.

Back to top
Skip to content