Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Мариово микро туристичка дестинација

Мариово микро туристичка дестинација

Денес во Младинскиот културен центар во Новаци се одржа информативен состанок со консултанти и претставници од Општина Новаци, туристичкиот сектор, локални жители, мали бизниси, тур оператори и водичи.

Целта на денешната средба беше општината да ги запознае со своите планови моменталните двигатели на алтернативниот и активниот туризам во Мариово а воедно да ги слушне нивните проблеми, идеи и предлози кои ке придонесат за локален економски развој на овој регион но и ќе придонесе кон промоција на Мариово како микро туристичка дестинација.

Back to top
Skip to content