Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ќе се чипираат бездомните кучиња во Општина Новаци

Општина Новаци заедно со општините Крушево и Могила добија вкупно 773 микрочипови за бездомни кучиња. Истите ќе бидат аплицирани на бездомните кучиња и со тоа продолжува процесот на идентификација и хуман третман на кучињата и безбедност за граѓаните.

Веќе неколку години по ред општина Новаци активно работи на овој проблем со ангажирање на изведувач кој се грижи за хуман третман на кучињата бездомници, а со тоа и безбедност на улиците во Новаци за граѓаните.

Микрочиповите се распределуваат на општините од страна на Агенција за храна и ветеринарство врз основа на одлука на Влада на Република Северна Македонија од 45-тата седница.

Back to top
Skip to content