Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Борбата против насилството врз жените треба да продоложи и кога глобалната кампања ќе завшри

#КажиНе на насилството врз жени и девојчиња! Не си сама! 

Пријави семејно насилство!

Битола

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола

Телефон: +389 71 397 112

e-mail: jumcsrBitola@mtsp.gov.mk

Back to top
Skip to content