Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

20 години успешна соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот 

Агенцијата за поддршка на развојот на  земјоделството од Битола  одбележа 20 години од своето постоење и 50 години од зачетоците на советодавната услуга во земјоделието.
” Советодавниот сервис-едукативно информативна поддршка на земјоделството и руралниот развој ” беше насловот на Конференцијата во организацијата на АПРЗ на која присуствуваше градоначалникот Љубе Кузманоски .
Воедно Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството му врачи благодарница на градоначалникот Кузманоски за успешна соработка со АПРЗ во спроведување на советодавните услуги во руралните средини.

Агенцијата е важен сервис за едукативно-информативна поддршка на земјоделците од Пелагонискиот регион .
Земјоделците од општина Новаци да ги користат што повеќе советодавните услуги што ги нуди агенцијата а се усогласени со земјоделската политика на ЕУ во поглед како да станат поконкурентни на пазарот на трудот, како да аплицираат и да ги користат средствата и фондовите од ЕУ , како до подобар пласман и осовременување на механизацијата .

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content