Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ќе се прска против комарци – во општина Новаци

Денеска и утре на територијата на општина Новаци,е кипи на Центарот за јавно здравје-Битола,  ќе извршат превентивна систематска дезинсекција. Од ЈЗУ-Центар за јавно здравје-Битола информираат дека третирањето ќе се врши со препаратот „Aqua K-Othrine“ со активна сустанца „Deltametrin“.Теристичката дезинсекција или активности од земја со запрашување ќе се врши од 19 до 2 часот по полноќ, со апаратура за ладно запрашување и ќе се реализира врз зелените површини на општината, застојни води, каналниот систем и други локации во таа локална самоуправа.

Втора фаза од дезинсекцијата со цел уништување на комарците ќе се врши во истиот период и време. Во Новаци со дезинсекција опфатени се подрачјата по течението на река Црна, каналниот систем, локалитети со застојни водени површини и делови од населбите, додека пак во општина Могила акцијата ќе се реализира кај зелените површини, по течението на реки и водотеци и други жаришта каде најчесто има комарци, велат од Центарот за јавно здравје-Битола.

So informacii za aktivnostite od strana na JZU CJZ Bitola izvesteni se i mediumite, zdru`enijata na p~elarite,  zdravstvenite institucii, lokalnata samouprava i drugi institucii.

Vo slu~aj na pojava na nepovolni vremenski uslovi(vetar, do`d) dezinsekcijata se odlo`uva za sledniot povolen den.

Back to top
Skip to content