Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ќе се врши реконструкцијата на дел од уличната мрежа за с. Новаци – улица од пошта до Златен клас до крајот на каналот

Градоначалникот на Општина Новаци Стевче Стевановски одржа информативен состанок со жителите чии куќи и имоти се во непосредна близина на локацијата каде ќе се врши реконструкцијата на дел од уличната мрежа за с. Новаци – улица од пошта до Златен клас до крајот на каналот, која ќе води до Индустриската зона Новаци.

Имавме одлична дискусија и соработка со месното население кои дадоа свои предлози како да се реши одведувањето на атмосферските води од патот.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content