Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за учество на Културно-Забавно Лето “Новаци 2018”

Здружението на граѓани  за мода  ПИКСИ СТУДИО- Новаци објавува јавен повик за учество во програмата на Културно-Забавно Лето ” НОВАЦИ 2018”

 

Апликацијата: Апликација за Културно-Забавно Лето  “НОВАЦИ 2018”

Се повикуваат сите заинтересирани да се пријават за учество во програмата на  Културно-Забавно  Лето ” НОВАЦИ 2018”

Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани субјекти, физички лица , правни лица , здруженија на граѓани , владини и невладини организации од областа на културата  како и поединци за проекти од :

-музичко и музичко-сценска уметност

-театар

-ликовна уметност

-видео , фото и филмска уметност

-литература

-фолклор

-нови уметности

Повикот трае од 11.05 до 25.05.2018 г

Заинтересираните , користејки ја апликационата форма на Културно –Забавно Лето  “НОВАЦИ 2018”, своите предлози можат да ги испраќаат по електонски пат на следниот e-mail: modnosdudiosanel@yahoo.com со назнака за Културно-Забавно Лето ” НОВАЦИ 2018” како и на следниот e-mail: novacio@t.mk  Општина Новаци.

Пополнувањето на апликацијата за учество е задолжителна а истата е достапна на веб страната на Општина Новаци

Телефон за контакт : Благоја 070 350 222 , Петар 078 282 388

Понудите за учество во програмата на Културно-Забавно Лето  “НОВАЦИ 2018”ги очекуваме најдоцна до 25.05.2018г до 15ч

Предлозите ќе бидат разгледани од програмската комисија за што ќе бидете благонавремето известени.

Back to top
Skip to content