Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

СПРОВЕДЕНА ПРВА ФАЗА ОД ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО ОПШТИНА НОВАЦИ

Екипа на одсекот за ДДД при ЈЗУ Центар за јавно здравје од Битола вршат превентивна системска дератизација на подрачјето на општина Новаци како општа противепидемиска мерка.Оваа активност која се спроведува во текот на денешниот ден опфаќа поставување на отровни мамци за уништување на глодари(глувци) во подземниот канализациски систем во с.Новаци (90 шахти) и во прифатниот канализационен систем на инфестирани објекти од посебен јавен интерес(25 шахти).Со дератизацијата опфатена е Детската градинка во Новаци, Воспитно образовните институции, ЦОУ Славко Лумбарковски, Амбулантата во с.Новаци, Полициската станица,останати објекти и јавната депонија Мегленци.Акцијата е согласно Законот за заштита на населението од заразни болести а врз основа на Одлуката на Совет на општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content