Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Со подигање на јавната свест до одржливи комунални услуги“

Денес во Општина Новаци се одржа еден од осумтте регионални настани во рамките на проектот „Со подигање на јавната свест до одржливи комунални услуги“ во организација на АДКОМ – Здружение на даватели на комунални услуги во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и САЛАР.

На настанот се дискутираше и за регионалните депонии како важна алка во процесот со управување со отпадот и зачувувањето на животната средина.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content