Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соработка со Кралскиот институт од Шведска (KTH), хуманитарната организација „Hand Till Hand“ и компанијата „Sweco“

Градоначалникот на Општина Новаци Стевче Стевановски оствари средба со претставниците на Кралскиот институт од Шведска (KTH), хуманитарната организација „Hand Till Hand“ и компанијата „Sweco“, кои се запознаа со општите карактеристики на Општина Новаци, местоположбата, природните ресурси со кои располагаме, можностите за инвестирање, актуелните проекти и слично.

Гостите од Шведска во следниот период ќе работат на изготвување на студија за „Паметен и одржлив Битолски регион“. Овој стратешки документ ќе има за цел да идентификува конкретни препораки и начинот како да се создаде одржлива урбана средина до 2030 година но поважен аспект е начинот како Битолскиот регион да транзитира до регион со чиста енергија.

Во периодот кој следи ќе се утврди начинот и чекорите кои ќе водат до понатамошна соработка помеѓу Општина Новаци и Кралскиот институт од Шведска (KTH), хуманитарната организација „Hand Till Hand“ и компанијата „Sweco“.


0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content