Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Се реализира проектот на УСАИД – Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

Денес со претставници од УСАИД направивме само оценка на Општина Новаци за општинското самофонансирање со цел да ги процениме јаките но најважно кои ни се слабите страни на кои треба да работиме и секако во кој дел ние потребна надворешна помош. Детектиравме дека во најскоро време ќе започнеме на реформа во даночниот систем и изработка на стратешки документ Стратегија на ЛЕР 2022 – 2026.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content