Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Се реализираше последната обука од проектот„Програма за млади – граѓанско лидерство во Општина Новаци

12991839_996197763778613_2072255009_o

Културно иновативниот клуб Новаци го реализираше последниот семинар од проектот „Програма за млади – граѓанско лидерство во Општина Новаци“. Обуката од сферата на комуникација со медиумите,односи со јавноста и важноста на маркетингот насловена како „Лобирање и односи со јавност“ ја реализираше доцент д-р Марјан Танушевски.

Оваа обука имаше за цел да ги поттикне младите да допринесат за развој на организацијата,лобирање и поттикнување за поголема вклученост на младите луѓе во општествениот живот и градење на капацитети за развој на активно граѓанство во општината.

Претходно беа реализирани работилници за лидерство,филм и фотографија,синхронизација на слики со звук,креирање на фото проекти,уметнички и пејсажни фотографии, графички дизајн,опрема и техники на користење.

Back to top
Skip to content