Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Се работи на приспособување на полските патишта

Интензивно се работи на приспособување на полските патишта со цел да им се олесни пристапноста и достапноста на нашите жители и земјоделците. Вакви зафати ќе се работат на полските патишта во: Гермијан, Живојно, Гнеотино, Рибарци, Добромири, Новаци, Далбеговци, Горно и Долно Агларци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content