Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Се одржа обука за младински активизам

Денес во Општина Новаци се одржа обука за младински активизам, вклучување на младите во процесите на донесување на одлуки и рурален развој кој се спроведува во рамките на проектот ,,Потпри се на младите” финансиран од Европска унија а спроведуван од здруженијата: Рурална коалиција, Македонска развојна фондација за претпријатија, ЈА Македонија и Елит.

На обуката беа присутни младите од Општина Новаци кои работат со ЗГ Младинска граѓанска акција од Новаци, Здружение за заштита од повеќе аспекти – Виктори и Здружени за млади – Младите за промена НВО од Битола со кои Општина Новаци има склучено меморандуми за соработка и разбирање.

Општина Новаци е локална самоуправа која ги поддржува и се грижи за младите и тоа ќе продолжи и во иднина.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content