Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

РАЗВОЈОТ НА ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА ПРИОРИТЕТ ЗА СЛЕДНАТА 2024 ГОДИНА

И Општина Новаци е во фазата на креирање на буџетот за следната година. Како што вели градоначалникот Стевче Стевановски рамката на основниот буџет ќе биде околу 75 милиони денари, но тука ќе треба да се додадат и средствата кои што општината ќе ги добие по основ на ДДВ.

Исто така ќе има одредени вишоци од оваа година кои што ќе бидат пренесени во наредната буџетска година и со тоа буџетот ќе биде некаде околу 120 милиони денари.

Но, ова е основниот буџет на општината, а ако тука се додадат и трансферите кои што доаѓаат за училиштето и градинката, вкупната рамка на целокупниот буџет ќе биде околу 190 милиони денари.

Стевановски вели дека сега со жителите од месните заедници го креираат буџетот, ќе имаат неколку капитални проекти што ќе значат локален економски развој. Главниот акцент ќе биде ставен на развојот на индустриската зона.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content