Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Посета на собирниот центар за обработка и селекција на отпадот во Сежана

Со нашите домаќини од Хрпеље Козина и амбасадорот на Република Македонија во Р.Словенија Горан Милевски, денес остваривме посета на собирниот центар за обработка и селекција на отпадот во Сежана каде се одлага отпадот од 4 општини. Од најзелената земја во Европа денес научивме многу искуства и позитивни практики за селекција и обработка на отпадот, прочистување на водата, одлагање на сметот и одведување на истит на регионалната депонија во Кршко. Старата депонија е покриена според сите стандарди за да има нула загадување на воздухот и почвата.

Оваа посета ќе ни помогне во иднина и ние да ги примениме овие добри практики со цел да ја заштитиме животната средина и здравјето и животот на луѓето во Пелагонискиот регион.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content