Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОТ НА МАНАСТИР СВ.АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ВО С.СТАРАВИНА

Фотографија на Љубе Кузманоски - Градоначалник на Општина Новаци.

Во тек е изведбата на градежни работи за партерно уредување на дворот на манстирот СВ.Атанасиј Велики во с.Старавина со бехатон плочки на површина од 300м2.

Средствата во висина од 300.000 денари се обезбедени од Буџет на општина Новаци за 2020година.

Изведувач на градежните работи е ЗИМАК Дооел с.Братиндол, Битола.

#Реализирано уште едно барање од жителите на с.Старавина

 

Back to top
Skip to content