Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Новаци ќе постави стативи за велосипеди во 8 населени места

stativ-za-velosiped

Општина Новаци ќе постави 11 стативи за велосипеди во 8 населени места кои ќе бидат монтирани пред поважните уста

„ Планираме да поставиме 11 сребрени стативи за велосипеди во 8 населени места низ територијата на општина Новаци  тоа по еден во Бач, Далбеговци, Гермијан, Добромири, Живојно и Рибарци додека во Новаци четири. Во Новаци ќе бидат поставени  пред поважните установи поштата, општината, младинскиот културен центар и сл додека во останатите места пред месните заедници. “ рече лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци.

Стативите за велосипедите ќе чинат 105 000 денари а средствата за обезбедени од Буџетот на општина Новаци.

 

Back to top
Skip to content