Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Новаци спроведува превентивна теристичка дезинсекција

Почитувани жители,

Ве известуваме дека на ден 30.05.2023 г. екипа на Центар за јавно здравје Битола ќе спроведува ларвицидна превентивна теристичка ( од земја ) дезинсекција со цел уништување на ларвните облици на комарците.
Запрашувањето ќе се врши во предпладневните часови, со апаратура УЛВ ладно запрашување поставено на пикап – возило.
Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени застојни води, бари, течението на река Црна , мочурливи површини под вегетација, одводни канали кои се мапирани на теренот како потенцијални места за развој на ларвените облици на комарците.
Третирањето ќе се изведува со високо селективен биолошки инсектицид на база на BIOPREN 50 LML, наменет за уништување на ларвите на комарците.
Во случај на неповолни временски услови дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content