Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ОПШТИНА НОВАЦИ ПОТПИША МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА ЖРТВИ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Денес заедно со моите колеги, градоначалниците на општините: Битола, Ресен и Могила и извршната директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство потпишавме Меморандум за соработка за обезбедување на оддржливост преку финансиска поддршка на Регионалниот советувалишен центар за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство во дел од Пелагонискиот регион.

На овај начин локалните самоуправи се обрзуваат на активна насоченост кон подобрување и унапредување на социјалните услуги за жените и децата жртви на родово базирано и семејно насилство, подигнување на јавната свест, спроведување кампањи и информации на локалното население за достапните услуги за заштита и поддршка на жените и децата жртви на родово базирано и семејно насилство.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content