Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Општина Новаци обезбеди бесплатен оброк за сите 200 ученици во централното и поддрачните училишта

За прв пат обезбедивме бесплатен оброк за сите 200 ученици во централното и поддрачните училишта на ,,Славко Лумбарковски” Општина Новаци. Децата секојдневно на големиот одмор ќе го добиваат оброкот кој ќе биде избалансиран енергетски соодветно спакован со истакната декларација и нутритивна вредност. За една календарска година Општина Новаци обезбеди околу 37 000 оброци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content