Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ОПШТИНА НОВАЦИ ЛИДЕР ПО ВРЕДНОСТА НА ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЖИТЕЛ

Според најновите истражувања на Центарот за граѓански комуникации, со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој(УСАИД), општина Новаци е лидер во руралните општини по вредност на јавните набавки по жител.Ако во 2018 година општината потрошила 291 евро на јавни набавки по жител, во 2019година има зголемување на вредноста и тоа 488 евра по жител за разлика од општина Сопиште и Арачиново кои потрошиле само по 2 евра.

Тоа значи дека општина Новаци од година во година го зголемува трошењето на парите во подобрување на инфраструктурата и во подобрување на квалитетот на живот на граѓаните.

Back to top
Skip to content