Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одлука за градење и општ акт за с.горно Агларци

Почитувани, одлуката за утврдување на услови за начинот на градење во село горно Агларци, општина Новаци, за кое нема урбанистички план како и Општиот акт за село горно Агларци можете да ги најдете во делот Урбанизам на веб страната на општина Новаци, одосно на следниот ЛИНК.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content