Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оглас за ангажман на надворешно лице – Логистичар за испорака на обука за фотографирање

Почитувани,

Општина Новаци за потребите на проектот “Жива Историја, Жива природа 2”, грант број IPA 2010/DN 023657/CN 357019 и бр. 03-60/3, објавува оглас за ангажман на надворешно лице – Логистичар за испорака на обука за фотографирање за природните и историските патеки, во рамките на активноста 5.1 Вклучување на уметноста – Крстопатите на природата и историјата во рамките на овој проект.

ОГЛАС

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ТЕНДЕР

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ

Back to top
Skip to content