Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ново повеќенаменско игралиште во Долно Агларци

Со грант од Светска банка од Кредитот за одржување и реконструкција на уличното осветлување, општина Новаци го изгради новото повеќенаменско игралиште во село Долно Агларци.

Ваквите објекти се од голема важност за младата популација заради реализација на разни спортско рекреативните активности кои се особено значајни за здрав психофизички развој.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content