Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Нови тоалети во ЦОУ ,,Славко Лумбарковски” во Новаци

По долги години во ЦОУ ,,Славко Лумбарковски” во Новаци се изградија нови, модерни санитарни јазли внатре во самиот објект кои ги задоволуваат сите современи стандарди како што и доликува за едно основно училиште.

Средствата во износ од 666.605,00 денари се обезбедни од Буџетот на Општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content