Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Нова ограда и капела во црквата во Новаци

На барање на црковниот одбор на црквата Св.Атанасиј Велики од с.Новаци започнаа градежните работи за замена на оградата на црквата со поставување на осветлување на истата во должина од 90м .Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Новаци а изведувач е Шики дооел од Битола.

Во склоп на црквата Св.Атанасиј Велики во с.Новаци ставена во функција е новата капела .

Top of Form

Bottom of Form

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content