Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Молерисани училниците и ходниците во училиштата за новата учебна година

После повеќе од 10 години, оваа година извршивме молерисување и приспособување на училниците, ходниците и сите останати простории во централното училиште „ Славко Лумбарковски“ во Новаци и подрачните училишта во селата Бач и Горно Агларци. Обезбедени се сите неопходни услови за успешен почеток на учебната 2023/2024 година.

Исто така обновена е подната конструкција т.е нареден е ламинат во стариот дел од осноното училиште во Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content