Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Министерот Димковски на жетва во с. Гермијан

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски беше во посета на селото Гермијан.
Министерот Димковски беше придружуван од Раководителот на подрачната единица на МЗШВ во Битола Методија Илиевски Metodija Ilievski, Директорот на АФПЗРР Николче Бабовски, Градоначалникот на Општина Новаци Љубе Кузмановски.
Во фокусот на оваа посета беше ставена жетвата која се наоѓа во завршна фаза.
Годинава според последните податоци вкупно се ожнеани 67.833 хектари или 92% о вкупната жетвена површина која изнесува 73.479 хектари.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content