Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Меморандум за соработка и разбирање во процесот на имплементација на “Проектот за поврзување на локални патишта”

Градоначалникот Љубе Кузманоски и Mинистерот за транспорт и врски Горан Сугарески во Владата потпишаа Меморандум за соработка и разбирање во процесот на имплементација на “Проектот за поврзување на локални патишта”.

Општина Новаци е една од 80-те општини која влезе во имплементација на проектот “Македонија без кал” со кој ќе се санираат локални патишта и улици во должина од 450 километри во 80 општини и град Скопје , со 70 милиони евра кредит од Светска банка.

Со потпишувањето на меморандумите од страна на градоначалниците стартуваше проектот што ќе подразбира подобрување на патната инфраструктура , поврзаност , безбедност на сообраќајот и локалниот развој .

Висината на средствата е различна за секоја општина , а се утврдува според бројот на население и на населени места, површината и регистрираните моторни возила.

Секоја општина до Министерството за транспорт и врски доставува квалитетна проектна документација која се проверува и се доставува до Светска Банка .За одобрените проекти Министерството спроведува јавни набавки за градежни работи.Секоја општина ги утврдува приоритетните улици и патишта за кои сака финансирање.

Општина Новаци веќе има подготвена проектна документација и интензивно работи на изготвување на нови проекти со цел во наредниот период да бидат изградени нови локални патишта и улици на територијата на општината .

2020-та ќе биде година на големи инфраструктурни остварувања.

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content