Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Градоначалникот на општина Новаци Стевче Стевановски во работна посета на општините Пожаревац и Костолац, Србија

На покана на претседателот на организациониот одбор Проф. Д-р. Горан Несторовиќ од Пожаревац Р.Србија заедно со редовниот Проф. Д-р. Златко В. Соврески член на научниот одбор на меѓународното советување, градоначалникот на општина Новаци Стевче Стевановски учествуваше на меѓународно собрание на тема: „Одржливиот развој на Браничевиот округ и енергетскиот комплекс Костолац“.

„Добив покана да земам учество на 15 тото советување за одржливиот развој на енергетскиот комплекс Костолац на кое се дискутираше на теми од областа на енергетиката и животната средина. Како градоначалник на општина Новаци која на своја територија го има најголемиот производител на електрична енергија во државата РЕК Битола,  зедов збор и присутните ги запознав со постоечките проблеми од овие области кај нас.“ рече Стевче Стевановски, градоначалник на општина Новаци.

Стевановски, оствари средба и со Предраг Мијатовиќ претседател на градското собрание на Пожаревац со кој разговараа за можните начини на меѓусебна соработка на општините од Пелагонискиот регион со општините од Браничевиот регион.

„Со претседателот на градското собрание на Пожаревац, Предраг Мијатовиќ разговаравме за меѓусебната понатамошна соработка, двата го изразивме задоволството од првичниот контакт и се радуваме на идната наша соработка особено затоа што станува збор за многу слични општини и регион како нашиот со исти проблеми во областа на енергетиката, земјоделството и животната средина. Сметаме дека особено важна и плодна би била соработката помеѓу општините Битола и Новаци од македонска страна и општите Пожаревац и Костолац од српска страна. “ рече Стевановски.

Градоначалникот Стевановски оствари средба со советниците на градоначалникот на градското собрание на општина Пожаревац: Бојан Диниќ, задолжен за ресорот земјоделие, заштита на животна средина и здравство, Срѓан Милетиќ- без ресор и Горан Несторовиќ –задолжен за ресорот образование.

„Разговаравме за организациската поставеност на локалната самоуправа кај нас и во Пожаревац, распределбата на работни обврски и организацијата на ресорите кои ги водат, надлежностите, начинот на нивното раководење и сл.Има голема разлика во поставеноста кај нас и тука, затоа што овде советниците функционираат како мала  влада и решаваат за големи и  важни проекти во регионот кој го покриваат.“- рече Стевановски

Општина Пожаревац е локална самоуправа која се смета за центар на регионот под кој потпаѓаат 5 административни управи. Има градоначалник и членови на градскиот Совет кои се задолжени за различни ресори. Советот брои 68 членови кои се избрани на непосредни избори , додека градоначалникот назначува свои советници за соодветна област и ресор на делување. Тие ги донесуваат сите најзначајни одлуки за развој на регионот.

Градоначалникот на општина Новаци, Стевче Стевановски оствари средба со Серџо Крстановски, претседателот на градската општина Костолац со кој разменија искуства за тековните проблеми и предизвиците на општините кои во своите дворови ги имаат најголемите енергетски комбинати.

„Општина Костолац е рударски град, град на јаглен, еден од водечките енергетски гиганти во Србија, град кој се протега помеѓу две термоелектрани, опкружен со површински рудници,што значи во голема мера е многу сличен со општина Новаци заради близината на РЕК . На денешната средба со Крстановски разговаравме за начинот на кој Костолац ја има искористено топлинската енергија која ја произведуваат за загревање на општината, начинот на кој тоа го имаат направено, технологијата која ја користат за да можеме тоа искуство да го направиме и кај нас. “ рече Стевановски.

Плодната соработка од овие два дена ќе биде преточена во официјален документ  помеѓу општините Новаци, Пожаревац и Костолац вов ид на меморандум за меѓусебна соработка и размена на искуства во општина Новаци.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content