Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ГОЛЕМА ГРАДЕЖНА ОФАНЗИВА ВО ОПШТИНА НОВАЦИ

Во тек се градежни активности во 10-тина населени места во општина Новаци✅с.Далбеговци-Изградба на тротоар во должина од 150 м -подготвиделни работи за санација на ракометно игралиште.✅с.Горно Агларци-Изградба на атмосферска канализација со два краци во должина од 280 м.-Санација на ракометно игралиште✅с.Долно Агларци-Изградба на тротоар во должина од 330м✅с.Добромири-Санација на ракометно игралиште во двор на училиште-Пренамена на тениско игралиште во повеќенаменско✅с.Новаци-Реконструкција на локална улица во центарот во должина од 1400 м.✅с.Гермијан-Санација на ракометно игралиште ✅с.Градешница-Изградба на 2 локални улици со бекатон плочки✅с.Старавина-Изградба на пешачка патека во должина од 180 м✅с.Будимирци-Изградба на локална улица со бекатон плочки во должина од 220 м✅с.Живојно-Изградба на плоштад на површина од 500 м2

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content