Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ВО ТЕК СЕ АКТИВНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ТРОТОАР ВО НОВАЦИ

Интензивно се работи на изградбата на тротоарот од Младински културен центар до Гробиштата во с.Новаци во должина од 740 м .

Изведувач е Јоска Транс-Трејд од Демир Хисар

Средствата се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање од Програмата за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации за општина Новаци за 2019 и Буџет на општина Новаци

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content