Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Во тек е тампонирање на полските патишта во општина Новаци

Завршено е во 6 населени места и продолжуваме понатаму согласно Програмата за полски патишта за 2021 година.Секое населено место ќе дибие квалитетна и пристапна патна инфраструктура кон земјоделските површини.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content