Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ВО ТЕК Е ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С. НОВАЦИ

✅должина 305 метри -5 краци
✅средства 790.000 денари -Министерство за животна средина и просторно планирање
✅од Програмата за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива
✅Програма за управување со животната средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2019
✅изведувач ИНТЕР ТРИУНФ ДООЕЛ Битола

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content