Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

За секое прваче во Општина Новаци по 5.000 денари во стартот на учебната година

Советот на Општина Новаци донесе одлука за зголемување на паричниот надоместок за оваа учебна година во висина 5.000 денари за секое прваче во Општина Новаци кое ќе се запише во ООУ. “Славко Лумбарковски” и подрачните училишта за учебната 2019/2020 година.
Овој надоместок е со цел намалување на давачките на родителите кои од први септември ќе испраќаат прваче во новата учебна година , кога семејниот буџет се преполовува за училишен прибор и книги .

Сите оние родители кои сеуште не поднесиле Барање за паричен надоместок за запишано прваче во учебната 2019/2020 г , истото можат да го пополнат и поднесат во општина Новаци со следните пропратни документи –

-Потврда од училиштето за запишана година
-Извод на родени од детето
-Фотокопија од лична карта на родителот
-Фотокопија од трансакциона сметка на родителот

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content