Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

АСФАЛТИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ ВО С.ЖИВОЈНО

Фотографија на Љубе Кузманоски - Градоначалник на Општина Новаци.

Ниту едно населено место во општина Новаци нема да биде заборавено и запоставено.
Се гради насекаде.Се реализираат барањата на граѓаните во секое населено место .

Со градежната офанзива опфатено е и село Живојно.
Асфалтирани се локални улици во должина од 200 м
средства од Буџет на општина Новаци по програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Новаци за 2020г.

#ИнфраструктураЗаСите!
#ОпштинаНоваци

Back to top
Skip to content