Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Асфалтиран e патот до манастирот Св.Никола , с.Суводол

Асфалтирани се финалните 150 метри од патот до манастирот Св.Никола , с.Суводол

✅средства од Буџет на општина Новаци
✅програма за изградба и одржување на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2019
✅го развиваме манастирскиот туризам преку достапност и поврзување со регионален пат

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
Skip to content