Category Archive: Uncategorized

Nov 08

Јавна расправа за долгорочно задолжување за набавка на механизација

Општина Новаци организираше јавна расправа на која се расправаше за намерата на локалната самоуправа долгорочно да се задолжи во Вториот Проект за подобрување на општинските  услуги финансирана со заем од Меѓународната  банка за обнова и рaзвој – Светска  Банка за набавка на градежна механизација (скип со придружна механизација, камион-кипер и камион цистерна).Вкупниот износ на потребните средства изнесува 250 000 до  …

Continue reading »

Nov 06

Транспарентен отчет за првата година од мандатот на градоначалникот Љубе Кузманоски

1 ГОДИНА -ОПШТИНА ЗА ГРАЃАНИТЕ Пред присутните гости, советници од Советот на Општина Новаци, граѓани и медиуми, градоначалникот Љубе Кузманоски даде транспарентен отчет за реализираните проекти во изминатата година, како и проектите што се започнати и што наскоро треба да финишираат. П Р О Е К Т И

Nov 02

Ново повеќенаменско игралиште во Долно Агларци

Со грант од Светска банка од Кредитот за одржување и реконструкција на уличното осветлување, општина Новаци го изгради новото повеќенаменско игралиште во село Долно Агларци. Ваквите објекти се од голема важност за младата популација заради реализација на разни спортско рекреативните активности кои се особено значајни за здрав психофизички развој.

Nov 01

Жителите на Гермијан добија нови тротоари, партерно и настрешница

На барање на жителите на село Гермијан изградени се нови тротоари и пешачки зони заради безбедно движење на жителите на ова населено место. Исто така направено е и комплетно ново партерно уредување и настрешница во  манастирчето Рождество на Пресвета Богородица. Средствата за овие проекти се обезбедени дел од Бирото за развој на планските региони во …

Continue reading »

Oct 31

Нов бунар, партерно уредување и детски парк во Горно Агларци

На барање на жителите општина Новаци го реализираше проектот „ Реконструкција на бунар и партерно уредување со детски играчки“ во с.Горно Агларци .Средствата за реализација на овој проект во износ од 408.000 денари се обезбедени од  Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ. 

Oct 30

Биогориво во Новаци за топлинска енергија

Зелениот отпад во Пелагонија ќе се користи за биогориво од кое ќе се добива топлинска енергија.  Трската и други нискостеблести растенија во руралните средни предизвикуваат сериозни еколошки проблеми. Неконтролираното растење на оваа вегетација во каналите и речните корита е причина за поплави во Пелагонија, а земјоделците често пати од овој отпад се ослободуваат со палење …

Continue reading »

Oct 29

19-та седница на Совет на општина Новаци

По усвојувањето на записникот од  18-та седница советот на општина Новаци го разгледа и усвои дневниот ред  со дваесеттина точки од 19-та седница

Oct 15

„Волшебната шума“ на театарот Колозов во Новаци

Дечињата од одделенска настава во ЦОУ „Славко Лумбарковски“ од Новаци денeска присуствуваа на детската претстава „ Волшебна приказна“ која ја изведе театарот „ Колозов“.Проектот е насловен прикажување на театарски претстави во рурални средини.

Oct 15

По 18-ти пат се одржаа Пелагониските културно-научни средби во Општина Новаци

Традиционално по 18-ти пат општина Новаци беше домаќин на Пелагониските културно-научни средби кои денес се одржаа во просториите на ООУ Славко Лумбарковски во Новаци . Организатор на овие средби е здружението пелагониски културно-научни средби при општина Новаци а покровител е Општина Новаци и градоначалникот Љубе Кузманоски . 

Oct 10

Одбележана Светската недела на децата

ООУ Славко Лумбарковски ја одбележа Детската недела и организираше свечен прием на првачињата во Детската организација. Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија во соработка со Министерството за труд и социјална политика , секоја година , веќе неколку децении е носител на активностите поврзани со ДЕТСКАТА НЕДЕЛА во Р. Македонија , која се …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts

css.php