Daily Archive: July 28, 2020

Jul 28

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОТ НА МАНАСТИР СВ.АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ВО С.СТАРАВИНА

Во тек е изведбата на градежни работи за партерно уредување на дворот на манстирот СВ.Атанасиј Велики во с.Старавина со бехатон плочки на површина од 300м2. Средствата во висина од 300.000 денари се обезбедени од Буџет на општина Новаци за 2020година.

css.php