Daily Archive: June 20, 2020

Jun 20

ОПШТИНА НОВАЦИ ИНВЕСТИРА ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА ПАРКОВИ

Општина Новаци во континуитет работи во подобрување на условите за живеење во сите населени места.Пример за тоа се и инвестициите во подигнување на паркови со кои во изминатите години целосно се промени сликата за општина Новаци .

css.php