Daily Archive: June 11, 2020

Jun 11

ИЗГРАДБА НА СЕКУНДАРНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НОВАЦИ

Иако пандемијата со коронавирусот во голема мера ги забави некои активности, сепак општина Новаци не се откажува од реализацијата на своите зацртани и планирани проекти .Градежните активности продолжуваат со изведба и тоа со забрзана динамика, почитувајќи ги мерките за заштита.

css.php